Bireysel Sağlık Sigortası

Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

Ameliyat
Oda-yemek-refakatçi
Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)
Doktor takibi
İlaç yatarak
Tanı yatarak
Kemoterapi
Radyoterapi
Diyaliz
 

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

Doktor muayene
İlaç ayakta
Tanı ayakta
Fizik tedavi
Menopoz*
Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
Doğum mutad kontrolleri
Kontrol mamografisi*
Psa*
Kolonoskopi*
(*)işaretli teminatlara ilişkin detaylar Özel Şartlar’da belirtilmektedir.

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanmaktadır.

Küçük müdahale
Evde bakım
Rehabilitasyon
Ameliyat sonrası fizik tedavi
Suni uzuv
Ambulans
Yurtiçi hava ambulansı
Yurtdışı hava ambulansı
Doğum
Yardımcı tıbbi malzemeler
Yenidoğan kuvöz teminatı
Check-up*