Sera Sigortası

Devlet Destekli Sera Sigortası, dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması ,heyelan ile risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre verilecek fırtına ve hortumun Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararları karşılar.

Teminat Kapsamı
Dolu
Yangın
Deprem
Taşıt Çarpması
Heyelan
Fırtına (Risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre)
Hortum (Risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre)
Teminat Dışında Kalan Haller
Don ve soğuk hava
Bir hasardan sonra gerekli önlemlerin 24 saat içinde alınmaması sonucunda meydana gelen hasarlar
Kar, kar yükü ve su basması sonucu oluşan hasarlar
Kusurlu plan veya plan ve projenin kusurlu uygulanması (Risk incelemesinde tespit edilememiş olsa dahi)
Sera yapımında kusurlu malzeme ve yetersiz işçilik kullanılması (Risk incelemesinde tespit edilememiş olsa dahi)
Hastalık ve zararlar nedeniyle meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler
Sigorta Bedeli
Sigorta bedeli, aşağıda yer alan unsurlardan oluşur:

Seraların örtü, iskelet ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dahil toplam değeri.
Isıtma, havalandırma, gübreleme, ilaçlama ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın değeri.
Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa, bu ürünlere ait üretim planına göre söz konusu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı.
Poliçelendirme İşlemleri
Çiftçilerimizin sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sisteminde bulunan o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerine dair kayıtlarını güncelleştirmeleri gerekir. Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçilerimiz, ürününü sigortalatmak için şirketimize veya acentelerimize başvurur. Sigorta ettirenin beyanı ile düzenlenen ön bilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonu başlar. Yapılacak risk incelemesi ile sigortalanacak seraya ait özellikler belirlenir ve sisteme kayıt edilir. Seranın özellikleri ile belirlenen risk grubuna göre sera genel ve teknik şartları, tarife ve talimatlar doğrultusunda poliçeler düzenlenerek çiftçilerimize verilir.

Primlerin Tespiti
Sigorta primi, ürün ve tehlike bölgelerine göre belirlenmektedir.